Palvelut

Palvelut

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Vastaava työnjohtaja valvoo, että työmaallasi toimitaan rakentamismääräysten ja suunnitelmien mukaan. Luvanvarainen rakentaminen tarvitsee aina vastaavan työnjohtajan.

PÄÄSUUNNITTELIJA

Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa rakennushankkeen suunnitelmien yhteensopivuus ja lainmukaisuus. Pääsuunnittelija auttaa rakennusluvan hankkimisessa.

RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttajakonsultti toimii tilaajan edunvalvojana vastaten kohteen rakennuttamisesta. Hän johtaa hanketta tilaajan tavoitteisiin niin, että hankkeen laadulliset, kustannukselliset ja ajalliset tavoitteet toteutuvat.

Valvonta

Rakennustöiden valvonnassa valvoja huolehtii että, rakennustyöt toteutetaan suunnitelmia ja määräyksiä sekä annettuja aikatauluja noudattaen. Lisäksi valvoja huolehtii että työt suoritetaan laadukkaasti hyvää rakennustapaa noudattaen sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden ja virheiden johdosta.

Märkätila tarkastukset

Ennen vesieristystystä tarkastetaan että, eristettävä alusta on kuiva ja että se on määräysten mukainen. Vesieristykset tarkastetaan ennen laatoitustöiden aloittamista. Tarkastuksella varmistetaan että, vesieristeen ainevahvuudet, asennusmenetelmät ja olosuhteet ovat materiaalivalmistajan ohjeiden mukaiset. Tarkastuksesta laaditaan aina pöytäkirja.

Konsultointi
Rakenne ja korjaus suunnittelu